nieuws
menu
kalender
fotos
bibliotheek
scholengemeenschap
vrijwilligerswerk
links

Actie Broederlijk Delen St-Stevensschool
De actie Broederlijk Delen voor Rainbow4kids heeft 1022 euro opgebracht in de St-Stevensschool.

Door de recente omstandigheden in Brussel werd de sponsortocht geannuleerd en vervangen door lopen, wandelen en springen binnen de schoolmuren.

Alle kleuters en lagere schoolkinderen hebben zich hiervoor ingespannen. Donderdagmiddag 24 maart organiseerden we een sober maal. Dit is een kom soep en een stuk Frans brood.

Mama Rainbow heeft de cheque in ontvangst genomen vanuit de kinderen van de leerlingenraad van de St-Stevensschool.

Het project in Kenia wenst het geld te besteden aan slaapplaatsen voor kinderen die ver van de school wonen.

---

  INFOBROCHURE - Schoolopvang

---

U heeft een kind dat geboren is in 2014 en dat volgend schooljaar (2016-2017) voor het eerst naar school mag?
Of uw kind is al ingeschreven in een school, maar u kiest ervoor naar een andere school te gaan?

Deze brochure geeft u informatie over de inschrijvingsprocedure voor kleuter- en lagere scholen in Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel.

--

Met al meer dan 15.000 babysitters in Vlaanderen, proberen wij werkende en drukke ouders te helpen met het zoeken naar een babysit. Ook voor voor en naschoolse opvang. Voor ouders met een kind op uw school, kunnen wij dus een oplossing bieden.

www.babysitters.be

 

    IN DE
KIJKER
 
   
 
 
visie
reglement
inschrijvingen
schoolbestuur
 
 
personeel
ouderraad
openingsuren
onderwijsregeling
contact